Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!
Jazyková škola, s ktorou Vás to bude baviť!

Anglický jazyk

Licencovaná priama metóda výučby angličtiny Speak Direct Method®

Táto priama metóda výučby je založená na interakcii medzi lektorom a študentom v podobe otázok a odpovedí. Konverzácia predstavuje tri štvrtiny náplne výučby. Metóda, je založená na troch princípoch:

  1. študenti opakujú jednotlivé frázy až kým ich nevyslovujú automaticky
  2. lektor rozpráva cudzím jazykom bez prekladu ( na hodinách sa nepoužíva rodný jazyk, iba v prípade ak je potrebné lepšie vysvetliť učivo. Lektor pri odpovediach študentom pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk )
  3. lektor vyvíja psychologický nátlak na študenta, aby odpovedal automaticky a bez rozmýšľania

Študenti si počas hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, všetko čo sa preberá na hodine je obsiahnuté v učebnici a zaznamenané na CD, ktoré je súčasťou každej učebnice.

Prečo je angličtina dôležitá:

  • Je to najrozšírenejší jazyk, na svete je viac ako 400 miliónov native speakers a pre viac ako 500 miliónov ľudí je angličtina druhým materinským jazykom.
  • Viac ako polovica pracovných ponúk na Slovensku požaduje znalosť anglického jazyka, prednosť majú tí, ktorí tento jazyk ovládajú.
  • So znalosťou anglického jazyka máte dvere otvorené a väčšiu šancu nájsť si prácu, či získať povýšenie a postúpiť na lepšie platenú pozíciu.

Najbežnejším vyučovacím jazykom na svete je práve angličtina

  • V anglickom jazyku existuje viac ako 600 tisíc slov. Na dorozumenie je potrebné ovládať 1500 – 2000 slov.
  • Pre 45 krajín sveta je oficiálnym dorozumievacím jazykom angličtina.
  • Angličtina je všade – vyhýbať sa jej nemá zmysel. Veľké PLUS keď cestujete napríklad na dovolenku :)

„UČTE SA ANGLIČTINU PRE TEN OSLOBODZUJÚCI POCIT, KTORÝ VO VÁS NASTANE, KEĎ ZISTÍTE, ŽE NIE STE VIAZANÍ ŽIADNOU JAZYKOVOU BARIÉROU“.

 

Anglický jazyk pre deti od 6 rokov

 

- pre deti od 1 ročníka ZŠ alebo pre deti od 6 rokov

- zahŕňa 6 učebníc, ktoré sa zakupujú

- učenie hravou formou  pomocou výučbových kariet